Sign in

Öncelikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada yazdıklarımın anlaşılabilmesi için öncelikle “IoT Macerası 2. Bölüm” yazımı okumanız gerekiyor. Birbiri ile bağlantılı…

IoT Macerası 2. Bölüm başlığında yazdığım yazıda kafamı kurcalayan bir konu vardı. Normalde anlatılan tüm örneklerde wifi röle modülüne gücü ayrı bir kaynaktan veriyor herkes. 5V olan bu gücü ya…


IoT işlerine giriş yaptığımdan beri ESP8266 modülü bende resmen bir saplantı haline geldi. Nedeni ise uğraşmaya başladıktan sonra insanı çıldırtacak düzeye getirebilmesi. Bağlantı konusu çok önemli. Aynı bağlantıyı yaptığınız da bile bazen bağlanmayabiliyor. 1,2 hatta bazen belki 10 kez kontrol etmeniz lazım. Verdiğiniz voltajın doğru olması lazım vs.

Bütün bu…


Uzunca bir süredir IoT ile uğraşmak konusunda vakit bulamamıştım. Stresten uzaklaşmak için, kafayı dağıtmak için bence “IoT” konuları birebir. Hele birde çalışan bir proje ortaya çıkarsa tadından yenmez, vazgeçilmez. İnternette bu konuda oldukça fazla bilgi var. Bu yazıdan da faydalananlar olabilirse ne mutlu bana!!!

Gelelim ne yapmaya çalışacağımıza. Bu bölümümüzde…


Evet uzunca bir süredir Arduino Uno ile bir şeyler yapma niyetim vardı. Doğum günü hediyesi olarak bir Proje Seti almıştım. İlk olarak hareket sensörü ile denemeler yapıp başarılı olduktan sonra neden IoT macerasına atılmıyorum dedim kendi kendime. Ve karşıma ESP8266 modülü çıktı. …

EngHfz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store